ABOUT


TOADER GABRIEL – RĂSVAN, CURRICULUM VITAE

ADRESA: Calea Victoriei nr.152, sector 1, Bucureşti

TELEFON: +4021.20.25.431

FAX: +4021.20.25.369

E-MAIL: rasvan_toader@minind.ro

NAŢIONALITATE: Română

STARE CIVILĂ Căsătorit, 1 copil

DATA NAŞTERII: 29 mai 1967

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ:

PERIOADA: februarie 2010 – prezent

NUME şi ADRESA Ministerul Economiei, Comertului şi Mediului de Afaceri

Direcţia Generalǎ Politici Industriale şi Mediu de Afaceri

Calea Victoriei nr.152, Sector 1, Bucureşti

FUNCŢIA/POSTUL OCUPAT Director General

PERIOADA: noiembrie 2009 – februarie 2010

NUME şi ADRESĂ

ANGAJATOR: Ministerul I.M.M., Comerţului şi Mediului de Afaceri

Direcţia Generală pentru I.M.M., Comerţ Interior şi Cooperaţie

Calea Victoriei nr. 152, Sector 1, Bucureşti

FUNCŢIA/POSTUL OCUPAT: Director General

PERIOADA: Decembrie 2007 – Septembrie 2009

NUME ANGAJATOR: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

FUNCŢIA/POSTUL OCUPAT: Consilier Personal

PERIOADA: Martie 2005 – Noiembrie 2007

NUME şi ADRESĂ

ANGAJATOR: Ministerul I.M.M., Comerţului şi Mediului de Afaceri

Direcţia Generală pentru I.M.M., Comerţ Interior şi Cooperaţie

Calea Victoriei nr. 152, Sector 1, Bucureşti

FUNCŢIA/POSTUL OCUPAT: Director – Şef Serviciu

PERIOADA: Ianuarie 2004 – Martie 2005

NUME şi ADRESĂ

ANGAJATOR: Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ Interior şi Cooperaţie

Str. Poteraşi 11, sector 4, Bucureşti

SECTORUL DE ACTIVITATE: Direcţia Elaborare, implementare şi Monitorizare Programe pentru I.M.M. şi Cooperare Internaţională

FUNCŢIA/POSTUL OCUPAT: Director

PERIOADA: Februarie 2002 – Decembrie 2003

NUME ANGAJATOR: Ministerul Administraţiei şi Internelor

SECTORUL DE ACTIVITATE: Direcţia Relaţii cu Prefecturile

FUNCŢIA/POSTUL OCUPAT: Consilier superior

Coordonarea la nivel naţional a activităţilor prefecturii în: Bucureşti, Ilfov, Giurgiu, Constanţa, Argeş, Braşov, Teleorman

PERIOADA: Ianuarie 2002 – Decembrie 2000

NUME ANGAJATOR: Ministerul Administraţiei Publice

SECTORUL DE ACTIVITATE: Prefectura Municipiului Bucureşti

FUNCŢIA/POSTUL OCUPAT: Secretar General

PERIOADA: 2000 – 1999

NUME ANGAJATOR: Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale

FUNCŢIA/POSTUL OCUPAT: Consilier

Membru al Grupului de lucru pentru armonizarea legislaţiei interne cu recomandările Uniunii Europene în domeniile politicii sociale în ocuparea forţei de muncă şi liberei circulaţii a persoanelor

PERIOADA: 1999 – martie 1998

NUME ANGAJATOR: Ministerul Privatizării

FUNCŢIA/POSTUL OCUPAT: Expert în Relaţii Internaţionale şi controlul centrelor regionale ale FPS

PERIOADA: Martie 1998 – Februarie 1996

NUME ANGAJATOR: Guvernul României

SECTORUL DE ACTIVITATE: Direcţia Cooperare Instituţională pentru Integrare Europeană

Pregătirea integrării României în Uniunea Europeană

FUNCŢIA/POSTUL OCUPAT: Expert Guvernamental

PERIOADA: ianuarie 1997

NUME ANGAJATOR: Guvernul României

SECTORUL DE ACTIVITATE: Departamentul pentru Integrare Europeană

FUNCŢIA/POSTUL OCUPAT: Secretar Permanent Uniunea Europeană – România pe subcomitetele: agricultură şi pescuit; vamă, droguri şi spălarea banilor

STUDII ŞI EDUCAȚIE:

PERIOADA: 1990 – 1995

NUMELE ŞI TIPUL ORGANIZATIEI

PROFESIONALE PRIN CARE S-A

REALIZAT FORMAREA

PROFESIONALĂ: Universitatea din Bucureşti

PRINCIPALUL OBIECT STUDIAT /

APTITUDINI OCUPATIONALE: Chimie – Fizică

TIPUL CALIFICĂRII / DIPLOMA

OBTINUTĂ: Licenţiat în chimie – fizică

NIVELUL DE CLASIFICARE A

FORMEI DE INSTRUIRE Zi

PERIOADA: 1997

NUMELE ŞI TIPUL ORGANIZATIEI

PROFESIONALE PRIN CARE S-A

REALIZAT FORMAREA

PROFESIONALĂ: Institutul de Studii pentru Securitate, Kiel, Germania

TIPUL CALIFICĂRII /

DIPLOMA OBTINUTĂ: Diplomă în Relaţii Politice Internaţionale şi Securitate

PERIOADA: 2001

NUMELE ŞI TIPUL ORGANIZATIEI

PROFESIONALE PRIN CARE S-A

REALIZAT FORMAREA

PROFESIONALĂ: Colegiul Naţional de Apărare

PERIOADA: 2004

NUMELE ŞI TIPUL ORGANIZATIEI

PROFESIONALE PRIN CARE S-A

REALIZAT FORMAREA

PROFESIONALĂ: Academia de Studii Economice, Bucureşti

TIPUL CALIFICĂRII / DIPLOMA

OBTINUTĂ: Master în “Managementul instituţiilor publice”

PERIOADA: 2004

NUMELE ŞI TIPUL ORGANIZATIEI

PROFESIONALE PRIN CARE S-A

REALIZAT FORMAREA

PROFESIONALĂ: EURECNA Warsaw, Poland, TA for Ministry of Small and Medium Enterprises and Cooperatives EUROPEAID / 114086 / D / SV / RO

TIPUL CALIFICĂRII / DIPLOMA

OBTINUTĂ: Certificat in “Instrumente financiare inovative”

PERIOADA: 2004

NUMELE ŞI TIPUL ORGANIZATIEI

PROFESIONALE PRIN CARE S-A

REALIZAT FORMAREA

PROFESIONALĂ: Centrul balcanic pentru cooperare între I.M.M., Bucureşti, România

TIPUL CALIFICĂRII / DIPLOMA

OBTINUTĂ: Diplomă pentru merite deosebite în dezvoltarea Centrului balcanic de cooperare între I.M.M.

PERIOADA: 2006

NUMELE ŞI TIPUL ORGANIZATIEI

PROFESIONALE PRIN CARE S-A

REALIZAT FORMAREA

PROFESIONALĂ: Universitatea de Ştiinţe Agricole Banatul Timişoara,

Calea Aradului, nr. 119, judeţul Timiş Facultatea management Agricol

PRINCIPALUL OBIECT STUDIAT /

APTITUDINI OCUPATIONALE: Politici de dezvoltare rurală în România din punct de vedere al I.M.M.

TIPUL CALIFICĂRII / DIPLOMA

OBTINUTĂ: Doctorand

PERIOADA: octombrie 2006, Sinaia

TIPUL CALIFICĂRII / DIPLOMA

OBTINUTĂ: Diplomă în Managementul Fondurilor Structurale

PERIOADA: noiembrie 2006, Predeal

NUMELE ŞI TIPUL ORGANIZATIEI

PROFESIONALE PRIN CARE S-A

REALIZAT FORMAREA

PROFESIONALĂ: Institutul Naţional de Administraţie

Program de perfecţionare

TIPUL CALIFICĂRII /

DIPLOMA OBȚINUTĂ: Diplomă în “Procesul de descentralizare a administraţiei publice”

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE PERSONALE:

Dobândite în cursul vieţii şi carierei, dar care nu sunt recunoscute printr-un certificat sau o diplomă

LIMBĂ MATERNĂ: Română

LIMBI STRĂINE: Engleză: Citit – excelent

Vorbit – excelent

Scris – excelent

Franceză: Citit – excelent

Vorbit – bine

Scris – bine

Germană: Citit – excelent

Vorbit – bine

Scris – bine

APTITUDINI ŞI COMPETENTE ARTISTICE: pictura, sculptura

APTITUDINI ŞI COMPETENTE SOCIALE: tenis, muzica clasică

APTITUDINI ŞI COMPETENTE ORGANIZATORICE: profesionalism, exigenţă,

perfecţiune

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE TEHNICE:

Operare Word, Excel, Powerpoint, Outlook, Internet-Explorer

EXPERIENTĂ INTERNATIONALĂ

STATUL, ORAŞUL: Austria, Viena

PERIOADA: Martie 1997

TEMATICA: Procesul negocierii cu Uniunea Europeană

STATUL, ORAŞUL: Belgia, Bruxelles

PERIOADA: 1996 – 2004

TEMATICA: Proiecte şi programe cu Uniunea Europeană

Programul “Mini companies among students” (2004)

STATUL, ORAŞUL: Franţa, Paris

PERIOADA: 1994 – 1996

TEMATICA: Asociaţia Internaţională a Corpului Diplomatic

STATUL, ORAŞUL: Germania, Bonn

PERIOADA: decembrie 1996 – ianuarie 1997

TEMATICA: Politici Europene, Institutul Gustav Stresseman

STATUL, ORAŞUL: Germania, Bruhl

PERIOADA: decembrie 1997

TEMATICA: Politici Europene

STATUL, ORAŞUL: S.U.A., New York

PERIOADA: 1992

TEMATICA: Pregătirea Forumului pentru Dezvoltare şi Mediu – Rio de Janeiro

STATUL, ORAŞUL: S.U.A., New York & Washington DC

PERIOADA: 1998 – 2000

ACTIVITATE: Departamentul de Stat, Camera de Comerţ şi USAID (programe pentru privatizarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi programe privind sistemul privat de pensii)

STATUL: Israel

PERIOADA: 1998

ACTIVITATE: Cabinetul Primului Ministru

STATUL: Grecia

PERIOADA: 1995 – 2004

ACTIVITATE: Ministerul Dezvoltării şi Industriei; Camera de Comerţ şi Industrie a Greciei şi Institutul pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii

Agenţia Greacă pentru I.M.M.

STATUL: Grecia

PERIOADA: iunie 2001

ACTIVITATE: Ministerul Apărării Naţionale şi Colegiul Naţional din Grecia

STATUL: Ungaria

PERIOADA: iunie 2000

ACTIVITATE: Direcţia de dezvoltare şi armonizare socială, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale din Ungaria

STATUL, ORAŞUL: Elveţia, Geneva

PERIOADA: 2004

TEMATICA: Cea de-a cincea sesiune a Grupului de Lucru în “Dezvoltarea Întreprinderii şi Industriei” – WP8, 12 – 13 februarie 2004

Al şaselea Forum de bune practici în dezvoltarea antreprenoriatului  şi a I.M.M. în ţările în tranziţie: Experienţa Română şi Slovacă – Forumul ”Concurenţă într-o Europă in schimbare” 12 mai 2004

STATUL, ORAŞUL: Italia, Veneţia, Padova

PERIOADA: 2004

TEMATICA: Stagiu de pregătire in administrarea fondurilor structurale

STATUL: Polonia

PERIOADA: 2004

TEMATICA: “Instrumente financiare inovative”

STATUL: Austria

PERIOADA: 2004

TEMATICA: A XII a sesiune a Comisiei mixte româno-austriece pentru relaţii economice bilaterale

STATUL: Germania

PERIOADA: 2004

TEMATICA: Conferinţa Româno-Germană pentru Investiţii

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: