ROMANIA IN DEZVOLTARE 2008-2010,RAPORT DE ACTIVITATE

IMM SI MEDIU DE AFACERI

Obiective asumate:

1. Îmbunătăţirea calităţii actului administrativ, a procesului decizional şi a managementului şi coordonării orizontale a politicilor publice.

 

Principalele direcţii de acţiune au vizat simplificarea şi îmbunătăţirea cadrului legislativ, diminuarea birocraţiei, scăderea poverii administrative, fiscale şi parafiscale, reducerea numărului de proceduri administrative, a duratei de obţinere a autorizaţiilor, avizelor, licenţelor, permiselor şi a costurilor acestor proceduri, şi, implicit, scăderea corupţiei.

În acest sens:

  • Au fost iniţiate şi s-au derulat acţiuni specifice pentru implementarea, monitorizarea şi evaluarea măsurilor, din responsabilitatea MECMA, cuprinse în Planul de acţiuni şi în Planul de acţiuni suplimentare aferente Programului Naţional de Reformă pentru implementarea Strategiei Lisabona.
  • S-au implementat politici din domeniul mediului de afaceri şi al profesiilor liberale, în scopul respectării recomandărilor şi angajamentelor cu privire la „reforma reglementarilor” (Better Regulation), formulate de Comisia Europeană şi O.E.C.D. Astfel:

–       a inceput implementarea prevederilor “Strategiei pentru o reglementare mai bună la nivelul administraţiei publice centrale 2008 – 2013”;

–       a fost elaborat, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, un inventar al taxelor şi tarifelor cu caracter nefiscal în vederea diminuării costurilor de administrare a afacerilor, fiind obţinute rezultate concrete în sensul eliminării/simplificării unui număr semnificativ de taxe şi tarife cu caracter parafiscal (circa 112 poziţii în cursul anului 2009), precum şi a unui număr important de autorizaţii, avize, licenţe cu impact asupra afacerilor.

  • Iniţiativele pentru simplificarea formalităţilor administrative privind intrarea şi ieşirea de pe piaţă a operatorilor economici au fost acompaniate de programe de finanţare pentru educaţie antreprenorială, al căror buget alocat a fost majorat, în anul 2009, de cca. 2,3 ori faţă de anul 2008.
  • Au fost intreprinse acţiuni concrete vizând iniţierea, implementarea şi monitorizarea acţiunilor specifice pentru îndeplinirea condiţionalităţilor impuse de Memorandumul de înţelegere dintre Comunitatea Europeană şi România din 23 iunie 2009, după cum urmează:

– a fost efectuat, împreună cu Secretariatul General al Guvernului, un inventar al autorizaţiilor/avizelor/permiselor/licenţelor legate de înregistrarea proprietăţii, operarea unei afaceri si autorizarea efectuării de lucrări de constructii;

– a fost elaborat, aplicat şi monitorizat un Plan de eliminare/ simplificare a autorizaţiilor /avizelor /permiselor /licenţelor inventariate;

– sub coordonarea Secretariatului General al Guvernului a fost promovat un act normativ privind reducerea a 25 proceduri cuprinse în Planul de eliminare/simplificare, respectiv, OUG nr. 43/2010 pentru modificarea unor acte normative în vederea reducerii sau simplificării administrative a unor autorizaţii/avize/ proceduri, ca urmare a măsurilor asumate de Guvernul României în cadrul Planului de simplificare aferent Memorandumului de înţelegere dintre Comunitatea Europeană şi România, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 2009;

– a fost infiinţată o comisie interministerială de avizare a planurilor de urbanism, care va da un aviz comun pe documentaţiile specifice…

Citeste mai departe raportuil >> Click aici>>

Advertisements

About rasvantoader2011
Director General al Directiei Generale Politici Industriale si Mediu de Afaceri Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: